Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν 2020

New Years Eve 2020 in Greece
Πρωτοχρονιά 2020 - στο ελληνικό εστιατόριο Μαργαρίτα, στον Αρχάγγελο Λακωνίας της Πελοπoννήσου_6
New Years Eve 2020 in Greece
Πρωτοχρονιά 2020 - στο ελληνικό εστιατόριο Μαργαρίτα, στον Αρχάγγελο Λακωνίας της Πελοπoννήσου_7
New Years Eve 2020 in Greece
Πρωτοχρονιά 2020 - στο ελληνικό εστιατόριο Μαργαρίτα, στον Αρχάγγελο Λακωνίας της Πελοπoννήσου_8
New Years Eve 2020 in Greece
Πρωτοχρονιά 2020 - στο ελληνικό εστιατόριο Μαργαρίτα, στον Αρχάγγελο Λακωνίας της Πελοπoννήσου_4
New Years Eve 2020 in Greece
Πρωτοχρονιά 2020 - στο ελληνικό εστιατόριο Μαργαρίτα, στον Αρχάγγελο Λακωνίας της Πελοπoννήσου_3
New Years Eve 2020 in Greece
Πρωτοχρονιά 2020 - στο ελληνικό εστιατόριο Μαργαρίτα, στον Αρχάγγελο Λακωνίας της Πελοπoννήσου_2
New Years Eve 2020 in Greece
Πρωτοχρονιά 2020 - στο ελληνικό εστιατόριο Μαργαρίτα, στον Αρχάγγελο Λακωνίας της Πελοπoννήσου_1
New Years Eve 2020 in Greece
Πρωτοχρονιά 2020 - στο ελληνικό εστιατόριο Μαργαρίτα, στον Αρχάγγελο Λακωνίας της Πελοπoννήσου_5