Εκδήλωση Βάπτισης Στα Καλένια 25/08/2019

greek christening events in greece, archangelos, lakonia, peloponnese, kalenia 25-08-2019
greek christening event in archangelos, lakonia, peloponnese, greece, 25-08-2019_kalenia_a
greek christening events in greece, archangelos, lakonia, peloponnese, kalenia 25-08-2019
greek christening event in archangelos, lakonia, peloponnese, greece, 25-08-2019_kalenia_b
greek christening events in greece, archangelos, lakonia, peloponnese, kalenia 25-08-2019
greek christening event in archangelos, lakonia, peloponnese, greece, 25-08-2019_kalenia_c