Εκδήλωση Βάπτισης της μικρής Τριανταφυλλιάς 20/06/2020

Baby girl Triantafyllia's Baptism Day in Greece_Organized by Giannelos Team - Margarita Greek Restautrant_1
Baby girl Triantafyllia's Baptism Day in Greece_Organized by Giannelos Team - Margarita Greek Restautrant_2
Baby girl Triantafyllia's Baptism Day in Greece_Organized by Giannelos Team - Margarita Greek Restautrant_9
Baby girl Triantafyllia's Baptism Day in Greece_Organized by Giannelos Team - Margarita Greek Restautrant_7
Baby girl Triantafyllia's Baptism Day in Greece_Organized by Giannelos Team - Margarita Greek Restautrant_4
Baby girl Triantafyllia's Baptism Day in Greece_Organized by Giannelos Team - Margarita Greek Restautrant_5
Baby girl Triantafyllia's Baptism Day in Greece_Organized by Giannelos Team - Margarita Greek Restautrant_8
Baby girl Triantafyllia's Baptism Day in Greece_Organized by Giannelos Team - Margarita Greek Restautrant
Baby girl Triantafyllia's Baptism Day in Greece_Organized by Giannelos Team - Margarita Greek Restautrant_6