Pork scallops

χοιρινό σκαλοπίνι
xoirino-skalopini