Εκδήλωση Βάπτισης της μικρής Δέσποινας 21/07/2019

greek christening event in greece, archangelos, lakonia, peloponnese, 21-07-2019
christening event in greece, archangelos, lakonia, peloponnese 21-07-2019_5
greek christening event in greece, archangelos, lakonia, peloponnese, 21-07-2019
christening event in greece, archangelos, lakonia, peloponnese 21-07-2019_3
greek christening event in greece, archangelos, lakonia, peloponnese, 21-07-2019
christening event in greece, archangelos, lakonia, peloponnese 21-07-2019_4
greek christening event in greece, archangelos, lakonia, peloponnese, 21-07-2019
christening event in greece, archangelos, lakonia, peloponnese 21-07-2019_1
greek christening event in greece, archangelos, lakonia, peloponnese, 21-07-2019
christening event in greece, archangelos, lakonia, peloponnese 21-07-2019_2